Lietošanas noteikumi

Definīcijas

Noteikumi – šie noteikumi, to papildinājumi un grozījumi, kas ir publicēti interneta aptiekas www.maijaaptieka.lv tīmekļa vietnē.

Pārdevējs – SIA “MAIJA APTIEKA”, reģ.Nr.48503023033, juridiskā adrese 1.maija laukums 3, Skrunda, LV-3326, tel. 63350065.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas izdara Pasūtījumu Tīmekļa vietnē un veic par to samaksu.

Preces – jebkuras preces, kuras ir izvietotas interneta aptiekas Tīmekļa vietnē, un Pircējs var tās iegādāties, piemēram, Latvijas Republikas zāļu reģistrā reģistrētās bezrecepšu zāles, Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienestā reģistrētie uztura bagātinātāji, vitamīni, tējas, skaistumkopšanas produkti, medicīnas ierīces un citas medicīnas preces, kuru iegādei nav nepieciešama ārsta izrakstīta recepte.

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces apraksta. Par šo cenu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas rodas, atgriežot iegādāto preci Pārdevējam. Ja preces cena ir mainījusies starp pasūtījuma veikšanas un pasūtījuma komplektēšanas laiku, tad pasūtījums var tikt atcelts un nauda atgriezta klienta kontā. Par norādīto preces cenu, prece var būt ierobežotā daudzumā. Ja prece par norādīto cenu ir beigusies, klienta pasūtījums tiek atcelts un nauda atgriezta klienta bankas kontā.

Pasūtījums – Tīmekļa vietnē Pircēja izdarīts Pasūtījums, kurā Pircējs norāda tās Preces, kuras vēlas iegādāties un par kurām tam ir pienākums samaksāt, kā arī izvēlēto Preču piegādes veidu, apmaksas veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm.

Tīmekļa vietne – virtuāla vietne ar adresi www.maijaaptieka.lv, kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un maksājumus tiešsaistē.

Interneta aptieka – Pārdevēja struktūrvienība – aptieka, kuras farmaceitiskās darbības vietas adrese ir 1.maija laukums 3, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,  telefona numurs: 63350065, e-pasta adrese: maijaaptieka@inbox.lv. Tā realizē interneta aptiekas darbību, sniedz Pircējiem konsultācijas, kas saistītas ar farmaceitisko aprūpi, balstoties uz tās speciālajā atļaujā (licencē) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) reģistrēto speciālās darbības nosacījumu – „bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību”.

Aptieka – Pārdevēja struktūrvienība – aptieka, kuras farmaceitiskās darbības vietas adrese ir 1.maija laukums 3, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326,   telefona numurs: 63350065, e-pasta adrese: info@maijaaptieka.lv, kurai ir izsniegta speciālajā atļaujā (licencē) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) Nr. A 00093, un kurā Pircējs ir tiesīgs saņemt Interneta aptiekā pasūtītās Preces, ja Pircējs, veicot Pasūtījumu, ir izvēlējies šādu Preču piegādes veidu un vietu.

Bezrecepšu zāles – viens no Preču veidiem, ko Interneta aptiekā var iegādāties Pircējs. Bezrecepšu zāles ir Latvijas Republikas zāļu reģistrā reģistrētas bezrecepšu zāles, kuras Pircējs var iegādāties bez ārsta izrakstītas receptes. Ņemot vērā to, ka Bezrecepšu zāles Pircējs lieto pašārstēšanās nolūkā, to lietošanā Pircējam jāievēro īpaša piesardzība: „Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!”

Uztura bagātinātāji – viens no Preču veidiem, ko Interneta aptiekā var iegādāties Pircējs. Uztura bagātinātāji ir Latvijas Republikā reģistrēti uztura bagātinātāji, kuru lietošanā Pircējam jāievēro piesardzība: „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!”

Iepirkumu grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs brīvi pēc saviem ieskatiem iekļauj izvēlētās Preces vai arī tās no Iepirkuma groza izdzēš. Preču dzēšana no Iepirkumu groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par tajā esošajām Precēm.

Reģistrēts lietotājs – Tīmekļa vietnē reģistrējies Pircējs, kurš ir aizpildījis standartizētā anketā pieprasīto informāciju par sevi un piekritis lietošanas nosacījumiem, lai Interneta aptieka šo Pircēju varētu identificēt, un piedāvāt Pircējam dažādas papildu priekšrocības, turpmāk iepērkoties Interneta aptiekā.

Pasūtījuma pieņemšana – Interneta aptiekas sistēmas automātisks paziņojums, ka Pircēja Pasūtījums ir pieņemts un ir sākta Pasūtījuma komplektēšana. Tas tiek nosūtīts automātiski Pircējam uz viņa norādīto e-pasta adresi pēc Iepirkuma grozā ievietoto Preču apmaksas.

Distances līgums – saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos nopirkt Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Atteikuma tiesības – Pircēja tiesības 14 dienu laikā, skaitot no Preču saņemšanas dienas, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību, kas noteikta Noteikumu 12. sadaļā.

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
 1. Noteikumi nosaka Preču pirkšanu Interneta aptiekā, pirkumus veicot Tīmekļa vietnē, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju.
 2. Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.
 4. Ja Pasūtījums ir veikts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemēroti tās Noteikumu prasības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Pircējs izdarīja Pasūtījumu ciktāl to pieļauj Latvijas Republikas normatīvie akti un izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.
 5. Pircējs Preces var pasūtīt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās.
 6. Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, jāizvēlas sākumlapā poga „Reģistrēties” un Pircējam jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija, un pēc brīvas izvēles – brīvprātīgi aizpildāmā informācija.

2.PREČU KATALOGS UN PREČU CENAS
 1. Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.
 2. Tīmekļa vietnē izplatāmās Bezrecepšu zāles ir reģistrētas Latvijas Republikas zāļu reģistrā, bet Uztura bagātinātāji – Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārajā dienestā.
 3. Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču iepakojumu un marķējumu. Bezrecepšu zāles ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu lietošanu un marķēšanu un Bezrecepšu zālēm ir pievienota informācija par zāļu pareizu un drošu lietošanu.
 4. Tīmekļa vietnē Preces var meklēt, izmantojot plašas meklēšanas funkcijas un meklējot pēc dažādiem meklēšanas parametriem, piemēram, Preces nosaukums, Preces kategorija, atslēgvārds. Ievadot meklējamo vārdu meklēšanas logā un nospiežot pogu „Enter”, sistēma atlasīs pēc Pircēja ievadītajiem vārdiem, parādot meklēšanas rezultātus visām Precēm, kas ir saistītas ar meklējamo atslēgas vārdu.
 5. Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras no Precēm. Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atkarībā no spēkā esošās PVN likmes katrai no Preču grupām. Atsevišķas preces par norādīto cenu var būt ierobežotā daudzumā. Ja pircējs ir iegādājies preci par cenu, kas vairs nav pieejama, tad pircējam Pasūtījums tiek atcelts un nauda tiek atgriezta Pircēja bankas kontā.
 6. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam), izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā. Kā arī ja preces cena būs mainījusies starp pasūtījuma veikšanas brīdi un pasūtījuma komplektēšanas brīdi, tad klienta pasūtījums var tikt atcelts un nauda atgriezta klienta bankas kontā.
 7. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida. Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas Noteikumu 5.sadaļā.
 8. Galīgā kopējā maksa (tai skaitā piegādes izmaksas) un iespējamais pasūtāmais Preču sortiments un pieejamais Preču skaits tiks uzrādīts Pasūtījuma logā pēc pogas „Noformēt pasūtījumu” nospiešanas. 

3.IEPIRKUMU GROZS UN PASŪTĪJUMA VEIKŠANA
 1. Iepirkumu grozs tiek veidots tad, kad Pircējs veic Preču atlasi un nospiež pogu „PIRKT”. Pievienojot preces Iepirkumu grozam, Preces vēl netiek iegādātas.
 2. Veicot Pasūtījumu, par kuru Pircējam vienmēr ir pienākums maksāt, ir jāievada pareizi un precīzi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda, uzmanīgi jāizlasa visa informācija un Pircējam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. Pircēja ievadītās informācijas precizitāte ir svarīga, jo no tās ir atkarīga Pasūtījuma izpilde un Preču piegāde.
 3. Kad Pircējs visas vēlamās Preces ir ievietojis Iepirkumu grozā, Pircējam ir jānospiež poga/ikona  „GROZS”, tādā veidā nonākot pie nākamās pasūtījuma darbības – „izvēlēties Piegādes veidu”.

4.PREČU PIEGĀDES VEIDI UN MAKSA PAR PIEGĀDI

Noformējot pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem Preču saņemšanas veidiem:

4.1.BEZ MAKSAS SAŅEMŠANA Pārdevēja struktūrvienībā – Aptiekā, kas atrodas 1.maija laukumā 3, Skrundā, Kuldīgas novadā, LV-3326 vai aptiekas filiālē "Alsungas aptieka" Skolas ielā 7, Alsungā, Kuldīgas novadā vai aptiekas filiālē " Ezeres aptieka", Centra iela 3, Ezere, Saldus novads (STANDARTA PIEGĀDE).
Preci aptiekā var saņemt pēc tam, kad ir saņemta e-pasta ziņa vai īsziņa mobilajā telefonā ar paziņojumu, ka pasūtījums ir sagatavots un gatavs saņemšanai aptiekā.

4.2.PIEGĀDE AR KURJERU VISĀ LATVIJĀ. Piegādes maksa EUR 5.00

Prece tiek piegādāta 2-5 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža ar kurjeru visā Latvijā uz Pasūtījumā norādīto Pircēja adresi. Pasūtījuma piegādes laiks var mainīties no preces pieejamības noliktavā, no svētku dienām un brīvdienām, kā arī no piegādātāja noslogotības. Atsevišķām precēm, pie kurām preces skatā, palielinot preces skaitu, tas pārsniegs preces daudzumu noliktavā, būs redzams uzraksts - Pieejams 10 dienu laikā, piegādes laiks var būt līdz 10 darba dienām.
Uz šo piegādes veidu neattiecas - BEZMKASAS piegāde, ja groza saturs ir 30 EUR vai virs 30 EUR.

4.3.PIEGĀDE UZ LATVIJAS PASTA NODAĻU. Piegādes maksa EUR 2.40

Prece tiek piegādāta 2-5 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža ar kurjeru visā Latvijā uz Pasūtījumā norādīto Pircēja adresi. Pasūtījuma piegādes laiks var mainīties no preces pieejamības noliktavā, no svētku dienām un brīvdienām, kā arī no piegādātāja noslogotības. Atsevišķām precēm, pie kurām preces skatā, palielinot preces skaitu, tas pārsniegs preces daudzumu noliktavā, būs redzams uzraksts - Pieejams 10 dienu laikā, piegādes laiks var būt līdz 10 darba dienām.

4.4.PIEGĀDE UZ LATVIJAS PASTA PAKOMĀTU. Piegādes maksa EUR 3.00

Prece tiek piegādāta 2-5 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža ar kurjeru visā Latvijā uz Pasūtījumā norādīto Pircēja adresi. Pasūtījuma piegādes laiks var mainīties no preces pieejamības noliktavā, no svētku dienām un brīvdienām, kā arī no piegādātāja noslogotības. Atsevišķām precēm, pie kurām preces skatā, palielinot preces skaitu, tas pārsniegs preces daudzumu noliktavā, būs redzams uzraksts - Pieejams 10 dienu laikā, piegādes laiks var būt līdz 10 darba dienām.

4.5.PIEGĀDE UZ CIRCLE K DEGVIELAS UZPILDES STACIJU. Piegādes maksa 2.60 EUR

Prece tiek piegādāta 2-5 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža ar kurjeru visā Latvijā uz Pasūtījumā norādīto Pircēja adresi. Pasūtījuma piegādes laiks var mainīties no preces pieejamības noliktavā, no svētku dienām un brīvdienām, kā arī no piegādātāja noslogotības. Atsevišķām precēm, pie kurām preces skatā, palielinot preces skaitu, tas pārsniegs preces daudzumu noliktavā, būs redzams uzraksts - Pieejams 10 dienu laikā, piegādes laiks var būt līdz 10 darba dienām.


4.6.PIEGĀDE UZ OMNIVA PAKU TĪKLU - PAKOMĀTI. Piegādes maksa 3.30 EUR.

Prece tiek piegādāta 2-5 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža ar kurjeru visā Latvijā uz Pasūtījumā norādīto Pircēja adresi. Pasūtījuma piegādes laiks var mainīties no preces pieejamības noliktavā, no svētku dienām un brīvdienām, kā arī no piegādātāja noslogotības. Atsevišķām precēm, pie kurām preces skatā, palielinot preces skaitu, tas pārsniegs preces daudzumu noliktavā, būs redzams uzraksts - Pieejams 10 dienu laikā, piegādes laiks var būt līdz 10 darba dienām.

Ja Pircējs ir izvēlējies Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē, tā var būt jebkura Pircēja izvēlēta adrese, kurā tam ir ērti saņemt Preces un kurā Pircējs ir sastopams (mājas adrese, darba vieta vai cita Pircēja norādīta vieta) Latvijas Republikas teritorijas robežās.
Ja Pircējs būs izvēlējies tādu Preces piegādes veidu, kas nav lētākais piegādes veids (Standarta piegāde), tad Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam netiks atgriezta maksa, kas Pārdevējam radusies saistībā ar Preču piegādi, izmantojot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja vislētākais standarta piegādes veids.

5.PREČU UN TO PIEGĀDES APMAKSAS NOTEIKUMI

Pēc tam, kad Pircējs ir izvēlējies Preču piegādes veidu, Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo Preču un to piegādes izdevumu apmaksas veidu.
Pircējam ir iespējams norēķināties, izmantojot norēķinus caur internetbanku vai autorizējoties ar bankas karti:
Lai veiktu maksājumu ar internetbankas palīdzību, Pircējam ir iespēja izmantot SWEDBANK, CITADELE, LUMINOR UN SEB banklinku.  Pircējam ir jāseko bankas norādījumiem, lai veiktu maksājumu.
Lai veiktu maksājumu, autorizējoties ar bankas karti, Pircējam, izvēloties šo apmaksas iespēju, ir jānorāda: kredītkartes vai debetkartes numurs, kredītkartes vai debetkartes īpašnieka vārds un uzvārds, kredītkartes vai debetkartes derīguma termiņš un drošības kods („Security Code”).
Pircējs var izmantot šādus karšu veidus: kredītkarte, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

Pēc maksājuma veida izvēles Pircējam jānospiež poga „Apstiprināt pasūtījumu”.

6.ATBILSTOŠU APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANA PREČU PIEGĀDES UN UZGLABĀŠANAS LAIKĀ
 1. Sadarbības līgumos ar komersantiem, kas nodrošina bezrecepšu zāļu transportēšanu, ir paredzētas konkrētas prasības par bezrecepšu zāļu transportēšanu, prasības nodrošināt bezrecepšu zālēm normatīvajos aktos noteiktos uzglabāšanas apstākļus, kā arī ir paredzēta atbildība par šo prasību neievērošanu.
 2. Visos bezrecepšu zāļu transportēšanas veidos tiek nodrošināts īpašs temperatūras režīms, atbilstoši uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi, nodrošinot visas prasības, kādas noteiktas 2007.gada 26.jūnija MK noteikumos Nr.416 „Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”, kā arī citos normatīvajos aktos, kas regulē bezrecepšu zāļu izplatīšanu.
 3. Piegāde uz Latvijas pasta pakomātiem ir paredzēta tikai uz tiem automātiem, kas izvietoti ēku iekštelpās, ņemot vērā, ka iekštelpas nav pakļautas temperatūras svārstībām.
 4. Tīmekļa vietnē netiek piedāvāti produkti, kuru transportēšanai un uzglabāšanai ir nepieciešams īpašs temperatūras režīms( +2-+8oC vai +8 -+15oC).
 5. Gan piegādēs uz Latvijas Pasta pakomātiem, gan uz Latvijas pasta nodaļām, gan uz Circle K degvielas uzpildes stacijām ir nodrošināts, ka klientam pasūtītās bezrecepšu zāles ir jāizņem noteiktā laika periodā, lai izvairītos no tā, ka bezrecepšu zāles ilgstoši atrodas uzglabāšanas vietā.

7.PASŪTĪJUMA IZPILDE
 1. Interneta aptiekā ir noteikta kārtība Pasūtījumu izpildei un piegādes laikiem, atkarībā no izvēlētā piegādes veida un laika, kurā Pasūtījums ir veikts.
 2. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs ir veicis apmaksu par Precēm un saņēmis automātisku paziņojumu: „Pasūtījums apstiprināts”. Šāds paziņojums norāda, ka Pasūtījumā norādītās Preces ir nodotas komplektēšanai un tiks sagatavotas piegādei.
 3. Ja pēc pasūtījuma saņemšanas Prece noliktavā būs beigusies, Pircējs saņems no Pārdevēja e-pasta ziņojumu ar informāciju par situāciju un vienojoties ar Pircēju tiks veikta vai nu naudas atmaksa par preci, kas nav pieejama vai arī pagarināts Piegādes laiks līdz Prece atkal būs pieejama.
 4. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes veidu (t.sk. piegādes adresi) pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts.
 5. Ja Pircējs ir izvēlējies Pārdevēja standarta vislētāko piegādes veidu – bezmaksas piegādi, t.i., saņemt Preces uz vietas Aptiekā, tad Pircējs var doties uz Aptieku un saņemt pasūtītās Preces jebkurā laikā Aptiekas darba laika ietvaros (t.i., darba dienās no 8.00 līdz 19.00, sestdienās no 8.00 – 16.00) pēc tam, kad Pircējs būs saņēmis telefona zvanu par piegādātu pasūtījumu.
 6. Pirms Preču piegādes Pircējam Noteikumu 4.2. punktā norādītajā veidā (t.i., piegāde ar kurjeru), ar Pircēju iepriekš sazināsies kurjers, lai precizētu Preces piegādes vietu un norādītu Pircējam laiku, kad kurjers ieradīsies.
 7. Pircējs apzinās, ka kurjers nevar ilgstoši gaidīt un, ja Pircējs nav sastopams adresē, kādu tas norādījis Pasūtījumā vai, ja Pircējs nav sastopams laikā, par kādu ir bijusi vienošanās, tādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos. Ja Pircējs nav vispār uz vietas adresē vai vietā, kuru tas norādījis Pasūtījumā vai nav sastopams norādītajā laikā, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.
 8. Ja Pircējs kā Preču saņemšanas vietu ir norādījis Latvijas pasta nodaļu, tad Pircējs pēc Latvijas Pasta rakstiska paziņojuma saņemšanas var doties uz saņemšanas vietu, līdzi ņemot savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID apliecību).
 9. Ja Pircējs kā Preču saņemšanas vietu ir norādījis Latvijas pasta pakomātu, tad Pircējs pēc īsziņas saņemšanas var doties uz saņemšanas vietu.
 10. Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.

8.PREČU SAŅEMŠANA
 1. Pasūtījums tiks piegādāts vai nodots Pircēja rokās tikai pēc apmaksas saņemšanas.
 2. Ņemot vērā, ka pasūtītās Preces Pircējam tiek iepakotas kartona kastē, pie Preču saņemšanas Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu. Iepakojuma iekšpusē Pircējs var atrast Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā būs uzrādītas visas pasūtītās Preces, ar to nosaukumiem, ražotāju, katras Preces cena un kopējā summa par Precēm un piegādi (ja ir maksas piegāde).
 3. Saņemot Preces, Pircējs parakstās par Preču saņemšanu, kas nozīmē, ka Pasūtījums ir izpildīts un nodots Pircējam. Parakstīšanās veids ir atkarīgs no Preču saņemšanas veida:
 4. ja Preces piegādā kurjers, Pircējs parakstās pašrocīgi ar roku uz kurjera maršruta lapas vai kurjera elektroniskā dokumentā, parakstoties ar speciālu ierīci uz skārienjūtīgā portatīvā datora ekrāna,
 5. izņemot Preces no Latvijas pasta pakomāta, Pircēja paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad Pircējs ievada speciālo PIN kodu, kuru pirms tam Pircējs ir saņēmis ar īsziņas palīdzību savā mobilajā tālrunī, un pēc kura ievadīšanas tiek atvērtas Latvijas Pasta pakomāta durvis. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi Pircēja pašrocīgam parakstam ar roku,
 6. saņemot Preces Latvijas pasta nodaļā, Pircējs parakstās, aizpildot pasta veidlapu,
 7. saņemot Preces Aptiekā, Pircējs parakstās uz sagatavotas transporta lapas.
 8. Pircēji pasūtītās Preces Aptiekā var saņemt, nosaucot unikālo Pasūtījuma numuru.
 9. Pasūtītās Preces Aptiekā var saņemt Pircējs pats personīgi vai tā pilnvarotā persona. Pircēja pilnvarotā persona ir tā, kas zina unikālo Pasūtījuma numuru.
 

9.FARMACEITISKĀS KONSULTĀCIJAS UN BEZRECEPŠU ZĀĻU LIETOŠANAS UZRAUDZĪBA

Pirms Preču (it īpaši Bezrecepšu zāļu) pasūtīšanas un pirkšanas, kā arī pēc Preču iegādes jebkuram Pircējam ir tiesības saņemt bezmaksas konsultācijas no kvalificēta farmaceita par Preču (it īpaši Bezrecepšu zāļu) pareizu lietošanu, ietekmi uz veselību, lietošanas ierobežojumiem un citiem jautājumiem.
Bezrecepšu zāļu lietošanas uzraudzības ietvaros farmaceits konsultācijās un sadarbībā ar Pircēju pārliecināsies, ka Pircējs apzinās savu līdzatbildību par to datu pareizību un pilnīgumu, uz kuru pamata Pircējs pieņem lēmumu par bezrecepšu zāļu lietošanu, ņemot vērā, ka bezrecepšu zāles Pircēji var iegādāties bez ārsta izrakstītas receptes, kā arī Pircēji tās mēdz lietot pašārstēšanās nolūkos. Lai veiktu bezrecepšu zāļu lietošanas uzraudzību, rūpētos par Pircēju veselību, drošību un to, lai Pircēji nelietotu Bezrecepšu zāles vairāk nekā vajadzīgs, Interneta aptieka to nodrošinās ar sekojošām metodēm:
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie brīdinošie uzraksti pie katras no Bezrecepšu zālēm;
Pie katras no Bezrecepšu zālēm Interneta aptiekā ir izvietots konkrētā medikamenta īss apraksts, ietverot vismaz šādu informāciju – lietošanas mērķis, sastāvs, lietošanas pamācība.
Farmaceits konsultāciju laikā informēs Pircējus par veselīgu dzīvesveidu, veselības saglabāšanas pamatnoteikumiem, kā arī par citām metodēm, kā Pircējs var saglabāt veselību, piemēram, lietojot zāļu tējas, vitamīniem bagātu uzturu, veicot fiziskās aktivitātes, u.c.;
Pie katras no Precēm klāt ir interaktīvs jautājumu uzdošanas lodziņš, kurā Pircējs var ierakstīt farmaceitam adresētu jautājumu tieši par konkrētām interesējošām Precēm, kas garantē to, ka farmaceits sniegs atbildi tieši par tām konkrētām Precēm, par kurām Pircējs ir uzdevis jautājumus.
Bezmaksas farmaceita konsultācijas ir iespējams saņemt divos veidos: e-pasta sarakstes veidā, sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: info@maijaaptieka.lv, vai Aptiekas darba laikā zvanot pa tālruni: 63350065.
Ja Pircējs vēlas saņemt farmaceita konsultāciju, zvanot pa telefonu, tad atbilde tiks sniegta uzreiz.
E-pasta sūtījums tiks nosūtīts uz Interneta Aptieku nekavējoties, t.i., ir nodrošināta iespēja visu diennakti nosūtīt konsultāciju pieprasījumus, un Interneta aptiekas farmaceiti atbildi sagatavos vistuvākā laikā, bet ne ilgāk kā 24 stundu laikā, ievērojot principu, lai Pircējs saņemtu operatīvi atbildi uz sev svarīgiem jautājumiem.
Jebkuru ar Bezrecepšu zāļu lietošanu saistītu jautājumu gadījumā, Pircēja pienākums ir sazināties ar Interneta aptieku un saņemt farmaceita konsultāciju, bet farmaceita pienākums ir šo konsultāciju sniegt.

10.PREČU KVALITĀTE UN ATBILDĪBA PAR PREČU UZGLABĀŠANU

Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.
Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem, vai citiem bojājumiem. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.
Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.
Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Pircējs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uz marķējuma norādītos Preču uzglabāšanas noteikumus, Pircējs zaudē Atteikuma tiesības, zaudē tiesības pieteikt Patērētāja prasījumu vai izmantot Preču ražotāja garantiju.

11.GARANTIJA

Garantija ir ražotāja apsolījums bezmaksas atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.
Garantija ir norādīta rakstiski uz Preces marķējuma, un tajā ir norādīti nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš – laika posms, uz kuru tiek attiecināta garantija, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese. Garantijā norāda, ka Pircējam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.
Garantijas tiesības izmantojamas, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās Preces veidu un specifiskās īpašības.
Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam (Aptiekā).

12.ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā, skaitot no Preču saņemšanas dienas, atteikties no Precēm, neminot iemeslu.
Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:
Iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, kosmētika);
Iegādājies bezrecepšu zāles, medicīnas preces un uztura bagātinātājus, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);
Ja Pircējs ir atvēris Preces iepakojumu vai, ja iepakojums vai Preces ir bojātas.
Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) Pārdevējs – SIA “MAIJA APTIEKA”, reģ. Nr. 48503023033, juridiskā adrese: 1.maija laukums 3, Skrunda, LV-3326, e-pasts: info@maijaaptieka.lv – ir jāinformē par lēmumu izmantot Atteikuma tiesības uz konkrētām Precēm, norādot šo Preču Pasūtījuma numuru, saņemšanas datumu,
Lai paziņotu par Atteikuma tiesību izmantošanu, Pircējs ir tiesīgs (nav obligāti) izmantot atteikuma veidlapas paraugu, kas ir pieejams šajā saitē: Lejupielādēt atteikuma veidlapu un kuru pēc tās aizpildīšanas Pircējs iesniedz Pārdevējam personīgi Aptiekā, kas atrodas 1.maija laukumā 3, Skrundā, Kuldīgas novadā, LV-3326, vai nosūta Pārdevējam pa pastu uz šādu adresi: 1.maija laukums 3, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326; vai pa e-pastu uz šādu adresi: info@maijaaptieka.lv, vai pa faksu uz šādu faksa numuru: 63350065.
Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas vai cita tamlīdzīga paziņojuma saņemšanas  Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis.
Pircēja pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas vai cita tamlīdzīga paziņojuma nosūtīšanas/nodošanas Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces, nododot tās Aptiekā vai, nosūtot pa pastu, izmantojot pasta pakalpojumus, vai kādā citā Pircējam ērtā nosūtīšanas veidā. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs Preces nosūtīs/nodos atpakaļ Pārdevējam pirms 14 dienu termiņa beigām.
Prece ir jāatgriež Pārdevējam pilnā komplektācijā un Preces oriģinālajā iepakojumā, kādu to Pircējam bija piegādājis Pārdevējs.
Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atdošanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.
Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids) 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu atteikuma veidlapu vai citu tamlīdzīgu paziņojumu un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, iegādājoties Preces, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri ir piekritis citam maksāšanas līdzeklim. Skaidras naudas atgriešana notiek tikai Aptiekā, kas atrodas 1.maija laukumā 3, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
Pārdevējam ir tiesības aizturēt Pircējam atgriežamos maksājumus līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, vai apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ Pārdevējam, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
Pārdevējam ir tiesības neveikt atmaksu par atgrieztajām Precēm, ja iestājas kāds no 12.2. punktā norādītajiem gadījumiem.
Ja Pircējs nav sastopams adresē, kādu tas norādījis Pasūtījumā vai, ja Pircējs nav sastopams laikā, par kādu ir bijusi vienošanās, tādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos. Ja Pircējs nav vispār uz vietas adresē vai vietā, kuru tas norādījis Pasūtījumā vai nav sastopams norādītajā laikā, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.

13.PATĒRĒTĀJA TIESĪBAS, JA SAŅEMTA LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠA PRECE

Pircējs, kas ir patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līgumam noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.
Sīkāk par patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā ,,Patērētāja prasījumi” šeit  http://likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309

14.BEZRECEPŠU ZĀĻU UN UZTURA BAGĀTINĀTĀJU LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI 

Ņemot vērā, ka Interneta aptiekas Preču sortimentā ir Latvijas Republikā reģistrētas Bezrecepšu zāles un Latvijas Republikā reģistrēti uztura bagātinātāji, Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro Bezrecepšu zāļu lietošanas instrukcijas un Latvijas Republikā reģistrēto uztura bagātinātāju lietošanas apraksts.
Pie katras no Bezrecepšu zālēm ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām: „Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms zāļu lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt bezmaksas farmaceita konsultācijas (skat. Noteikumu 9.sadaļu).
Pie katra uztura bagātinātāja ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām: „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt bezmaksas farmaceita konsultācijas (skat. Noteikumu 8.sadaļu).

15.PIRCĒJA PERSONAS DATU APSTRĀDE

Visa informācija par Pircēju, kuru Pircējs nodod Pārdevējam un kas kļuvusi zināma, Pircējam šādu informāciju sniedzot Tīmekļa vietnē, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no Pircēja puses.
Veicot Pircēju (fizisku personu) personas datu apstrādi, Pārdevējs ir pārzinis Fizisko personu datu aizsardzības likuma kontekstā.
Paredzētais personas datu apstrādes mērķis ir Preču pasūtījumu un pirkumu noformēšana, iepērkoties Interneta aptiekā.
Personas datu apstrāde Interneta aptiekā izriet no Pircēja kā datu subjekta līgumsaistībām ar pārzini (Pārdevēju), un, ievērojot datu subjekta (Pircēja) lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu Distances līgumu.
Informācija par Pircēju tiek uzskatīta par konfidenciālu un Pārdevējs to izmantos tikai un vienīgi personas datu apstrādei, kuras mērķis ir Preču pirkumu organizēšana, Preču piegādes pakalpojumu īstenošana un Pircēja informēšana par jaunumiem Preču klāstā, ja Pircējs tam ir piekritis. Pircēja personas dati tiks izmantoti tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu Pircēja Pasūtījumus un nodrošinātu Preču piegādes Pircējam.
Pircējam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt pie saviem personas datiem, labot tos, ja tie ir mainījušies, kā arī dzēst datus, ja tie ir kļūdaini vai zaudējuši aktualitāti. Reģistrētie lietotāji var paši piekļūt saviem personas datiem un veikt tajos labojumus.
Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no jaunumu saņemšanas, un šādā gadījumā Pircējam ir jānosūta e-pasts uz adresi: info@maijaaptieka.lv.
Pircējam ir tiesības jebkurā laikā dzēst sevi kā Interneta aptiekas reģistrēto lietotāju, un šādā gadījumā Pircējam attiecīgs lūgums ir jānosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi:info@maijaaptieka.lv.

16.ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI UN NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.
Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.
Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.

17.DISTANCES LĪGUMA NOSLĒGŠANA, DISTANCES LĪGUMA TERMIŅŠ

Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona vai rīcībspējīga un tiesībspējīga juridiska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.
Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai un nepieciešamības gadījumā tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.
Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm (kad maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka).
Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību.
Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir pilnībā izpildītas saistības, kas izriet no Distances līguma.

18.STRĪDU RISINĀŠANA

Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Interneta aptiekā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.
Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.
Šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes jeb cookies, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas politika
Apstiprināt visus Personalizēt Vairāk info